رویدادهای نزدیک

۳۳۲
دوره ها
۱۴۰۳
اعضا
۶۰
نویسندگان
۱۲۰
موضوعات

با ما در تماس باشید

در اطلاع جدید ترین چلنج های و دوره های اموزشی قرار بگیرین

فرایند شرکت در چلنج های آموزشی

گام اول

جستجوی چلنج آموزشی

چلنج آموزشی مورد نظر خود را بیابید.

گام دوم

ثبت نام

اطلاعات خود را برای شرکت در چلنج ثبت کنید.

گام سوم

شرکت در چلنج

در زمان مقرر در چلنج خود شرکت کنید .

گام چهارم

دریافت نتیجه و جایزه

به صورت آنی نتیجه جایزه خود را به صورت نقدی دریافت کنید.